دوستان من ب silver light کار نکردم. ولی تا جایی که فهمیدم باعث تو گرافیک سایت بیشتر موثر است و مثل فلش امکانات خاصی رو ایجاد میکنه. میخاوستم بدونم هنوز کار آیایی داره با وجود تغییرات جدید در طراحی سایت ها مثل bootstrap?