نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: پیدا کردن تکست ویو در لیست ویو که نمایش داده می شود

 1. #1

  پیدا کردن تکست ویو در لیست ویو که نمایش داده می شود

  سلام تو اکلیپس یه برنامه نویشتم و دارای لیست علاقه مندی هست که لیست ویو را کدهای زیر پر می کنم حالا مشکلم اینه که می خوام فونت لیست ویو رو تغییر بدم ولی نمی تونم و لی اگر بتونم تکست ویو روپیدا کنم می تونم اون رو تغیر بدم
  درضمن layout که برای برای نمایش لیست ویوم از یک ایمیج باکس و تکست ویو اتفاده کردم

  public class AFavorites extends Activity {


  TextView TextViewonvan;
  EditText search;
  EditText editTextSearch;
  TextView textviewonvanehdialog;
  TextView textviwedialogmessag;
  ImageButton imagebutton;

  public int Subjects_total_number;
  public Globals global = new Globals();
  public List<String> Favorites_numbers;
  public List<String> Favorites_strings;
  String each_subject;

  public String[] Subjects;  TextView onvan;
  TextView population;
  Typeface tf;
  // List view
  private ListView lv;

  // List view Adapter
  ArrayAdapter<String> adapter;

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.favorites);

  tf = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/Mj_Beirut.TTF");
  onvan=(TextView)findViewById(R.id.TextViewonvanf);
  onvan.setTypeface(tf);
  onvan.setText("لیست علاقه مندی ها");
  search=(EditText)findViewById(R.id.etsearchh);
  imagebutton=(ImageButton)findViewById(R.id.ibsearc hh);  Favorites_strings = new ArrayList<String>();
  Favorites_numbers = new ArrayList<String>();

  final SharedPreferences shared = getSharedPreferences("Prefs", MODE_PRIVATE);
  Subjects_total_number = global.Subjects_total_number;
  for(int x = 0; x < Subjects_total_number+1; x = x+1)
  {
  each_subject = "subject_" + String.valueOf(x);
  Boolean b = shared.getBoolean(each_subject, false);
  //اگر مقدار رشته در لیست علاقه مندی باشد وارد دستور زیر می شود
  if(b)
  {
  String this_subject = "subject_" + String.valueOf(x);
  int resID = getResources().getIdentifier(this_subject, "string", getPackageName());
  Favorites_strings.add(getResources().getString(res ID));
  String x_string = String.valueOf(x);
  Favorites_numbers.add(x_string);


  }
  }  lv = (ListView) findViewById(R.id.listViewf);


  // Adding items to list view
  adapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.row_layoutfavorites, R.id.populationf, Favorites_strings);
  lv.setAdapter(adapter);


  TextView v=(TextView) findViewById( R.id.populationf);

  lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {


  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view,int position, long id)

  {  //این کد می گوید کلیک کن و در ارایه مد نظز خانه که انتخاب شده مقدار داخل آن را داخله رشته بریز
  String favorite_number = Favorites_numbers.get(position);
  //چون در اکتیوتی حرکات ما از عدد استفاده کردیم حالا رشته را به عدد تبدیل می کنیم
  int a=Integer.parseInt(favorite_number);

  //********************0-276
  if(a<277)
  {
  Intent i = new Intent(AFavorites.this, Asubharakat.class);
  i.putExtra("harakat1", a);
  startActivity(i);
  finish();
  }

  //****************277-283
  else if(a<284)
  {
  Intent i = new Intent(AFavorites.this, Asubfigor.class);
  i.putExtra("harakat1", a);
  startActivity(i);
  finish();
  }
  else if(a<287)

  //****************284-286
  {
  Intent i = new Intent(AFavorites.this, Asubbarnameh.class);
  i.putExtra("harakat1", a);
  startActivity(i);
  finish();
  }
  }


  });  {

 2. #2

  نقل قول: پیدا کردن تکست ویو در لیست ویو که نمایش داده می شود

  سلام اخرش حودم حلش کردم و اینم کد نهایی  public class AFavorites extends Activity {


  TextView TextViewonvan;
  EditText search;
  EditText editTextSearch;
  TextView textviewonvanehdialog;
  TextView textviwedialogmessag;
  ImageButton imagebutton;

  public int Subjects_total_number;
  public Globals global = new Globals();
  public List<String> Favorites_numbers;
  public List<String> Favorites_strings;
  String each_subject;

  public String[] Subjects;  TextView onvan;
  TextView population;
  Typeface tf;
  // List view
  private ListView lv;

  // List view Adapter
  ArrayAdapter<String> adapter;

  Animation animation1;
  Animation animation2;
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.favorites);

  tf = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/Mj_Beirut.TTF");
  onvan=(TextView)findViewById(R.id.TextViewonvanf);
  onvan.setTypeface(tf);
  onvan.setText("لیست علاقه مندی ها");
  search=(EditText)findViewById(R.id.etsearchh);
  imagebutton=(ImageButton)findViewById(R.id.ibsearc hh);


  animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext (), R.anim.ani1);
  animation2 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext (), R.anim.ani2);  Favorites_strings = new ArrayList<String>();
  Favorites_numbers = new ArrayList<String>();

  final SharedPreferences shared = getSharedPreferences("Prefs", MODE_PRIVATE);
  Subjects_total_number = global.Subjects_total_number;
  for(int x = 0; x < Subjects_total_number+1; x = x+1)
  {
  each_subject = "subject_" + String.valueOf(x);
  Boolean b = shared.getBoolean(each_subject, false);
  //اگر مقدار رشته در لیست علاقه مندی باشد وارد دستور زیر می شود
  if(b)
  {
  String this_subject = "subject_" + String.valueOf(x);
  int resID = getResources().getIdentifier(this_subject, "string", getPackageName());
  Favorites_strings.add(getResources().getString(res ID));
  String x_string = String.valueOf(x);
  Favorites_numbers.add(x_string);

  }
  }  lv = (ListView) findViewById(R.id.listViewf);

  MyAdapter adapter = new MyAdapter(AFavorites.this, R.layout.row_layoutfavorites, R.id.populationf,Favorites_strings);
  // Adding items to list view
  //adapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.row_layoutfavorites, R.id.populationf, Favorites_strings);

  lv.setAdapter(adapter);
  }  private class MyAdapter extends ArrayAdapter<String>{


  public MyAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId, List<String> strings)
  {
  super(context, resource, textViewResourceId, strings);
  // TODO Auto-generated constructor stub
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  View row = inflater.inflate(R.layout.row_layoutfavorites, parent, false);

  //در اینجا از مقداری که در لیست نام بر که از اول پر می شود استفاده می کنیم
  //Favorites_strings[a,b,c,,d,]
  //Favorites_numbers[1,2,3,4]=[12,23,24]
  //Favorites_numbers.get(position)=12=subject_12=a

  String this_subject = "subject_" + Favorites_numbers.get(position);
  int resID = getResources().getIdentifier(this_subject, "string", getPackageName());
  String my_string = getResources().getString(resID);

  TextView tv = (TextView) row.findViewById(R.id.populationf);
  tv.setText(my_string);  tf = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/Mj_Beirut.TTF");
  tv.setTypeface(tf);

  return row;
  }


  }

  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  // TODO Auto-generated method stub


  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)
  {
  finish();
  overridePendingTransition(R.anim.ani1,R.anim.ani2) ;
  }
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
  }

  }

تاپیک های مشابه

 1. سوال: پیدا کردن یک آیتم از لیست باکس و نمایش آن در تکس باکس
  نوشته شده توسط Rain_Saeid در بخش VB.NET
  پاسخ: 5
  آخرین پست: جمعه 01 آذر 1392, 12:44 عصر
 2. سوال: مشکل در پیدا کردن تکست باکس در صفحه
  نوشته شده توسط حمید . ه در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 05 مرداد 1391, 09:18 صبح
 3. اجرا تنها در اولین بار که صفحه لود می شود
  نوشته شده توسط hasty0087 در بخش jQuery
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 02 خرداد 1391, 22:18 عصر
 4. پيدا كردن تكست باكس در يك فرم و ....
  نوشته شده توسط sh2007 در بخش VB.NET
  پاسخ: 7
  آخرین پست: یک شنبه 27 تیر 1389, 12:07 عصر
 5. سوال: عدم نمایش صحیح سایت در IE8 و دیگر Browser ها (در IE7 سایت بخوبی نمایش داده می شود)
  نوشته شده توسط رضایی در بخش توسعه وب (Web Development)
  پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389, 10:44 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •