سلام دوستان
میشه منو راهنمایی کنین
چجوری اینو بنویسم تو سی شارپ #C

برنامه ای بنویسد که مضرب های عدد 5 را تا n محاسبه و نمایش دهد.

میشه راهنمایی کنین.