با عرض تبریک سال نو خدمت تمامی کاربران فروم .

هنگامی که کامپوننت هایی مانند TLable , TButton , TSpeedButton , را در ControlType به Platform تغییر دادم ( برای پشتیبانی از زبان فارسی در خصوصیت text ) در IOS متاسفانه خصوصیت text نشان داده نمی شود . جالب اینکه این مشکل در کامپوننت TListview وجود ندارد .

چیزی که مشخص است این است مشکل در کلاس های پایه است .

راه حلی به ذهنتون میرسه ؟


Any Idia ?
با تشکر