گرافیک کار جرفه ای مسلط به وب و شبکه های اجتماعی در غرب تهران
فقط حظوری.
ساعتی هم امکان پذیر است.
روابط عمومی باید بالا باشد.
ظاهر آراسته در اولویت است.
cv@hiholiday.ir