سلام دوستان میخواستم ببینم کسی میدونه چطور میتونم تمام lat lng ها موجود در یک مسیر رو در بیاریم


یعنی تمام نقاطش رو در بیارم