سلام. میخواستم بدونم کدی هست که وقتی روی یک دسته کلیک میکنیم ، وارد صفحه ای بشه که زیر دسته های مربوط به دسته ی انتخابی نمایش داده بشه.؟
این مراحل تا مرحله اخر تکرار باشه!
مثلا.
کتاب> راهنمایی> اول راهنمایی> ( تا این قسمت فقط با کلیک روی دسته ها، فقط زیر دسته ها نمایش داده شود)
این هم نمونه سایت چیزی که میخوام . سمت چپ دسته بندی
Home
Automation Technolog

روی گزینه Sensorاز زیر مجموعه autimation بزنید . چیزی که میبیند و من میخوام . یعنی وقتی سنسور خودش زیر مجموعه automation هست زیر دستههاشو نشون نمیده ولی وقتی وارد صفحه sensor میشیم زیر مجموعه هاش نمیاش داده میشه


http://w3.siemens.com/mcms/automation/en/Pages/automation-technology.aspx


از این کد استفاده کردم ولی نصفه جواب میده
<?php
if (is_category()) {$this_category = get_category($cat); }

if($this_category->category_parent)
$this_category = wp_list_categories('orderby=id&show_count=0&title_ li=&use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->category_parent."&echo=0");
else
$this_category = wp_list_categories('orderby=id&show_count=0&title_ li=&use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->cat_ID."&echo=0");

if ($this_category) { ?>

<ul><?php echo $this_category; ?></ul>

<?php } ?>