سلام دوستان وقتی bindingsourceرو به لیستی از اشیای entityکه از یک جدول بانک مقید میکنم خاصیت فیلتر شی bindingsourceومتد findeش کار نمیکنه مثلا وقتس از متد findeاستفاده میکنم استثناءای پرتاب میکنه میگه این متد ساپورت نمیشه و یا وقتی از خاصیت bindingsourc.filterاستفاده میکنم هیچ عکس العملی نشان نمیده.
به نظرتون مشکل از کجاست ؟
آیا باید واسطiBindinglistرو روی کلاس entityپیاده سازی کنم؟به چه شکل باید پیاده سازی کنم؟