شرکت مهندسی برسو به یک نفر شیرپینت کار مسلط به نینتکس و ریپورت سرویس نیازمند است .لطفا رزومه های خود را به آدرس cv1@barsoo.com ایمیل نمایید.