دوره آموزشی لینوکس LPIC-2
تهران - دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر