سلام
با ابزاری که در سایت زیر معرفی شده امکان این هست که با Fire Monkey در نسخه Tokyo برای لینوکس نرم افزار با UI بنویسید

https://www.fmxlinux.com/

https://community.embarcadero.com/bl...onkey-on-linux