میلیون ها برنامه نویس از ASP.NET استفاده کرده اند(و هنوز در حال استفاده هستند) برای برنامه های تحت وب.
ASP.NET Core در واقع همان ASP.NET می باشد که دوباره طراحی شده و با تغییرات معماری منجر به modular framework شده است.
مزایای ASP.NET Core

 • یکپارچه سازی ساخت رابط کاربری و WEB API
 • یکپارچه سازی client-side frameworks و جریان های توسعه.
 • A unified story for building web UI and web APIs.
 • Integration of modern client-side frameworks and development workflows.
 • A cloud-ready, environment-based configuration system.
 • Built-in dependency injection.
 • A lightweight, high-performance, and modular HTTP request pipeline.
 • Ability to host on IIS or self-host in your own process.
 • Can run on .NET Core, which supports true side-by-side app versioning.
 • Tooling that simplifies modern web development.
 • Ability to build and run on Windows, macOS, and Linux.
 • Open-source and community-focused.

اگر علاقه مند به یادگیری هستید مقالات آموزش asp.net mvc core را به شما پیشنهاد می کنم .