ایا میشه روی هاست(وقتی سایت انلاین هست) Backup وRestore گرفت؟
نمونه کدش بزارید