نمایش نتایج 1 تا 18 از 18

نام تاپیک: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  با سلام چگونه عکس picturebox روی فرم را به رپورت ویور ارسال کنیم :
  این کد رو پیدا کردم جواب نمیده
   ReportParameter[] Param = Param = new ReportParameter[1];      Param[0] = new ReportParameter("Image1", Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png");
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(Param);
  df.Show();


  این لینک هم دقیقا همونیه که من میخوام ولی خیلی ضعیف جواب داده شده-اقای خوخان
  https://barnamenevis.org/showthread.p...A7%D8%B1%D8%B4

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  Image pic =pictureBox1.Image;         ReportParameter[] param = new ReportParameter[1]; 
  param[0] = new ReportParameter("Image1",pic.ToString());
  df.reportViewer1.ServerReport.SetParameters(param) ;

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  اینم پیدا کردم بازم جواب نداد
   public string ImageToBase64(Image image, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)    {
  MemoryStream ms = new MemoryStream();
  image.Save(ms, format);
  byte[] imageBytes = ms.ToArray();
  string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
  return base64String;

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  اینم کد دیگه بازم نشد
   ReportParameter[] paramss = new ReportParameter[1];      paramss[0] = new ReportParameter("Image1", Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png");
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(paramss );

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  هر کاری کردم این اخطارو میده
  An error occurred during local report processing.

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  اینم کد دیگه بازم اخطار میده
   Bitmap b = new Bitmap(pictureBox1.Image);      MemoryStream ms = new MemoryStream();
  pictureBox1.Image.Save(ms, pictureBox1.Image.RawFormat);
  byte[] arraypic = ms.GetBuffer();

  ReportParameter[] param = new ReportParameter[1];
  param[0] = new ReportParameter("Image1", arraypic.ToArray());
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(param);

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  اینم جواب ندارد
   con.Open();      DataTable dt = new DataTable();
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from Tsaham WHERE kod='" + kodTextBox .Text+ "'", con);
  da.Fill(dt);
  con.Close();
  Freport df = new Freport();
  ReportParameter[] param = new ReportParameter[1];
  param[0] = new ReportParameter("Image", Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png");
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(param);
  df.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
  df.reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResourc e = "Zaiton.Report4.rdlc";
  ReportDataSource rds = new ReportDataSource("DataSet1", dt);
  df.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
  df.Show();

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار mz6488
  تاریخ عضویت
  تیر 1391
  محل زندگی
  قشم
  پست
  429

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  سلام.این کد واس انتساب به یه عکس

  StiImage pics= new StiImage();
  pics= (StiImage)stiReport1.GetComponentByName("myPic");
  pics.Image = pictureBox1.Image;


 9. #9
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  با استیمول مشکلی ندارم گزارش من رپورت ویور هستش مهندس جان

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  استاد خوخان عزیز همون مورد شما رو میخوام لطفا کمک کنید خیلی عله دارم 5 روزه تو هیچ سایتی نتونستم پیداش کنم

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  خواهش میکنم یکی کمک کنه

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  لطفا کمک کنید تمام سایت های خارجی و داخلی رو گشتم پیدا نکردم

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  الووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووو ای داد کسی نبود؟

 14. #14
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  این کد اخطار نمیده فقط عکس نمایش داده نمیشه
   con.Open();      DataTable dt = new DataTable();
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from Tsaham WHERE kod='" + kodTextBox .Text+ "'", con);
  da.Fill(dt);
  con.Close();
  Freport df = new Freport();
  df.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
  df.reportViewer1.LocalReport.EnableExternalImages = true;
  ReportDataSource rds = new ReportDataSource("DataSet1", dt);
  df.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
  df.reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResourc e = "Zaiton.Report4.rdlc";
  string mn =Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png";
  ReportParameter[] Param = Param = new ReportParameter[1];
  Param[0] = new ReportParameter("Image",mn);
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(Param);
  df.Show();

 15. #15
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  کسی نبود جواب بده

 16. #16
  کاربر دائمی آواتار رامین مرادی
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1389
  محل زندگی
  آذربایجان
  پست
  1,955

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور


 17. #17
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  مال شما هم نشد متصفانه

  [CODE] object mn = Image.FromFile(Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png"); ReportParameter[] Param = Param = new ReportParameter[1];
  Param[0] = new ReportParameter("Image",mn.ToString());
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(Param);
  [
  /CODE] اینم جواب نمیده بدون اخطار فقط نمایش داده نمیشه
  آخرین ویرایش به وسیله علی فتحی : شنبه 07 بهمن 1396 در 22:30 عصر

 18. #18
  کاربر دائمی آواتار علی فتحی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  مهاباد
  سن
  42
  پست
  1,073

  نقل قول: ارسال عکس روی فرم به گزارش رپورت ویور

  حل شد
   ReportParameter[] Param = Param = new ReportParameter[1];      Param[0] = new ReportParameter("Image", "file:\\" + Application.StartupPath + @"\picture\" + kodTextBox.Text + ".png");
  df.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(Param);
  df.Show();

تاپیک های مشابه

 1. سوال: ارسال پارامتر از فرم به گزارش ساز Telerik
  نوشته شده توسط djhooman در بخش ابزارهای گزارش سازی
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393, 10:19 صبح
 2. سوال: ارسال پارامتر از فرم به گزارش ساز Telerik
  نوشته شده توسط djhooman در بخش VB.NET
  پاسخ: 0
  آخرین پست: شنبه 28 دی 1392, 23:36 عصر
 3. مبتدی: ارسال پارامتر از فرم به گزارش كريستال در vb.net
  نوشته شده توسط saj2eb در بخش گزارش سازی با Crystal Report
  پاسخ: 1
  آخرین پست: یک شنبه 07 مهر 1392, 19:17 عصر
 4. ارسال اطلاعات روي فرم به گزارش
  نوشته شده توسط sajjad_kochekian در بخش Access
  پاسخ: 7
  آخرین پست: چهارشنبه 26 مرداد 1390, 22:33 عصر
 5. سوال: ارسال چندین پارامتر از فرم به گزارش
  نوشته شده توسط MahmoudiNik در بخش گزارش سازی با Crystal Report
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 31 اردیبهشت 1389, 10:53 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •