سلام..واقعا این کد رو درک نمیکنم. وقتی هیچ فایلی رو انتخاب نمیکنم و دکمه up رو میزنم "ok" چاپ میشه.در حالی که از نظر من نباید بشه.شایدم اشتباه میکنم.لطفا راهنماییم کنید

کد HTML:
<head><meta charset="utf-8"><title>Untitled Document</title></head>
<body>
<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">    <input type="file" id="image" name="image">    <button type="submit"  id="btn" name="btn">up</button></form>
</body><?php if(isset($_POST['btn'])){if (isset ($_FILES['image'])) { echo "ok"; }}?>