سلام
در کوری آدرس به دلیل طولانی بودن آن مقداری از آن را با substr
جدا کردم ولی بعضی از آدرس هارا یک کاراکتر علامت سئوال میگذاره چطوری اصلاحش کنم
نتیجه را بصورت عکس گذاشتمdf33a266a9294cb7b6ff04dd11471165.jpg