سلام

چطوری می تونم در فست ریپورت جمع مقادیر یک ستون رو در آخرین ردیف masterdata نمایش بدم؟
هر چی گشتم چیز بدرد بخوری پیدا نکردم