سلام....

@Controller
public class UserController {

private SqlMapClient mysqlMapClient;

@Autowired
public void setMysqlMapClient(SqlMapClient mysqlMapClient) {
this.mysqlMapClient = mysqlMapClient;
}
}من یه همچین کنترلری دارم.

<bean class="main.java.controller.UserController" >
</bean>


این فایل دیسپچر....

و در نهایت این هم فایل کانفیگ‌ها که برای ibatis ساختمش.

configs.xml (for i batis)
<bean class="main.java.controller.UserController">
<property name="mysqlMapClient" ref="sqlMapClient"/>
</bean>حالا، من دارم از اینتلج‌ایدیا استفاده می‌کنم. کاملا همه چیز رو شناخته و اروری هم ندارم. ولی روی mysqlMapClient بهم ارور NullPointerException میده.
چطوری باید اینها رو به همدیگه وصلشون کنم؟