هدف و باور ما در شرکت تحلیل‌گران داده‌های آینده(تدآ) بر این است که می توان کیفیت خدمات مهندسی نرم افزار را در کشور ارتقا داد. باور ما این هست که می‌توان با تولید سیستم های با کیفیت و کارآ به ارتقای درآمد بنگاههای اقتصادی کمک های شایانی کرد. با تکیه بر این باور ، تمام تلاش ما در این هست که نرم افزارهای باکیفیت تولید کنیم و خدمات باکیفیت ارائه دهیم.
لذا در این مسیر نیازمند عزیزانی هستیم که به باور ما اعتقاد داشته باشند و بخواهند در این مسیر قدمی بردارند و نه صرفا به خاطر پیدا کردن یک موقعیت شغلی بهتر تمایل به تغییر شغل دارند.
اگر شما هم فکر می کنید عقاید و باورهای شما به هدف ما نزدیک هست خوشحال خواهیم شد با شما ملاقاتی داشته باشیم.
در این مسیر ما به توانایی های زیر نیازمندیم:


✔️ تسلط بر #C وMVC ASP.NET
✔️ آشنایی با ابزارها، کتابخانه هاو مفاهيم برنامه نويسي تحت وب (نظير JavaScript, jQuery,Angular,Single Page Application, CSS, HTML و ...)
✔️ آشنايي با SQL Server
✔️ آشنايي با Entity Framework


همچنین در این مسیر اگر شخصی تنها بخشی از توانایی های فوق را داشت و تمایل به آموزش داشت ، ما کمک او خواهیم بود و سعی خواهیم کرد به بهترین نحو ممکن آموزشهای تخصصی را به صورت رایگان ارائه کنیم.


لطفا رزومه های خود را به همراه حقوق درخواستی به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:

Info@Tadaa-co.com