باسلام
بهترین روش قفل گذاری بر روی محصولات نرم افزار تحت شبکه چیست؟