با سلام
فایلی با پسوند bak دارم که می خواهم در sql باز کنم ولی بعد از اضافه کردن در ریستوی دیتابیس خطای زیر را هنگام باز کردن می دهد

TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio
------------------------------


An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)


------------------------------
ADDITIONAL INFORMATION:


Access is denied due to a password failure
RESTORE FILELIST is terminating abnormally. (Microsoft SQL Server, Error: 3279)
چطور می توانم این خطا را رفع کنم
با تشکر