سلام خدمت اساتید ،دلفی 7 استفاده میکنم ،نحوه انجام ورود خود کار اطلاعات در webbrowser و فشار دادن لاگین برام شرح بدید لطفا خیلی سردرگمم
متشکرم