با سلام
در دیتابیسم سه FileGroup دارم . Primary و FG1 و FG2 . حال هدف من این است که عملیات Backup و Restore را فقط روی فایل گروپ های Primary و FG1 انجام دهم . متاسفانه نتوانستم به نتیجه برسم . این هم کد های من :

BACKUP DATABASE Test  
FILEGROUP = 'PRIMARY',
FILEGROUP = 'FG1'
TO DISK = 'F:\a\1_PR_FG1.bak'

restore database Test
FILEGROUP = 'PRIMARY',
FILEGROUP = 'FG1'
From DISK = 'F:\a\1_PR_FG1.bak' with replace

از Option های مختلف در دستور Restore مانند PARTIAL,NORECOVERY هم استفاده کردم . اما نتیجه مورد نظر را نگرفتم .
لطفا راهنمایی بفرمایید