تست نرم‌افزار یکی از بخش‌های مهم و تأثیر گذار در مهندسی نرم‌افزار است. بالابردن کیفیت نرم‌افزارهای تولیدی بدون توجه به فرایند تست و تضمین کیفیت نرم‌افزار ممکن نخواهد بود. امروزه پیشگامان صنعت نرم‌افزار به این نتیجه رسیدند که توسعه و تست نرم‌افزار باید به صورت موازی با هم پیش روند. این امر سبب می‌شود که همراه با توسعه نرم‌افزار کیفی آن نیز تضمین شود. توجه به تست نرم‌افزار نکته متمایز کننده شرکت‌های موفق آی تی و شرکت‌های شکست خورده است.منابع: انستیتو مهندسی نرم‌افزار ویکی پدیا