با سلام
می خواهم یک تابع که در scalar function در sql سرور تعریف کرده ام در Code First فراخوانی کنم .البته می خواهم با دستورات لینک آن را فراخوانی و مقادیر بدست آمده را برای خروجی ارسال کنم.
این کار را در DataBase First به راحتی می شود انجام داد ولی در Code First مشکل دارم .

لطفا راهنمایی کنید.