سلام برای درس «تجزیه و تحلیل سیستم ها» چه منبع فارسی ای معرفی میکنید؟
جزوه یا فایل پاورپوینتی دراین زمینه دارین؟
برای بهش عملیش بهترین نرم افزار چیه؟