سلام.من یک مدار با lcd کاراکتری ساختم روشن میشه ولی هیچ متنی رو نشون نمیده . تازه با پتانسیو متر میشه کنتراستشو کم و زیاد کرد
اینم آموزشمه


کسی بلده لطفا بگه خیلی لازمش دارم