سلام

یکی از بخش هایی که علاوه بر ابراز تشکر اعضا از مطالب با ارزش، جلوی ارسالهای صرفا جهت تشکر رو میگرفت قابلیت افزونه تشکر بود!
ضمنا یک نوع اعتبار سنجی هم برای هر کاربر ایجاد کرده بود.

چرا این افزونه و ویژگی رو غیرفعال کردین؟