سلام دوستان
نحوه بکارگیری شبکه عصبی برای تعیین کلاس داده های تست، چگونه هست؟

لطفا راهنمایی کنید