نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: راهنمایی درمورد اجرای یک کد

 1. #1

  راهنمایی درمورد اجرای یک کد

  سلام من میخوام این کد اجرا بشه ولی ارور میده


  run:
  Error: Could not find or load main class suffixtree.SuffixTree
  C:\Users\4ough\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\ex ecutor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 0 seconds)
  .لطفا رراهنماییم بکنین که چه طور اجراش کنم؟


  import java.util.Random;

  public class SuffixTree {
  static final String ALPHABET = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789\1\2";

  public static class Node {
  int begin;
  int end;
  int depth; // distance in characters from root to this node
  Node parent;
  Node[] children;
  Node suffixLink;

  Node(int begin, int end, int depth, Node parent) {
  this.begin = begin;
  this.end = end;
  this.parent = parent;
  this.depth = depth;
  children = new Node[ALPHABET.length()];
  }
  }

  public static Node buildSuffixTree(CharSequence s) {
  int n = s.length();
  byte[] a = new byte[n];
  for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = (byte) ALPHABET.indexOf(s.charAt(i));
  Node root = new Node(0, 0, 0, null);
  Node node = root;
  for (int i = 0, tail = 0; i < n; i++, tail++) {
  Node last = null;
  while (tail >= 0) {
  Node ch = node.children[a[i - tail]];
  while (ch != null && tail >= ch.end - ch.begin) {
  tail -= ch.end - ch.begin;
  node = ch;
  ch = ch.children[a[i - tail]];
  }
  if (ch == null) {
  node.children[a[i]] = new Node(i, n, node.depth + node.end - node.begin, node);
  if (last != null) last.suffixLink = node;
  last = null;
  } else {
  byte t = a[ch.begin + tail];
  if (t == a[i]) {
  if (last != null) last.suffixLink = node;
  break;
  } else {
  Node splitNode = new Node(ch.begin, ch.begin + tail, node.depth + node.end - node.begin, node);
  splitNode.children[a[i]] = new Node(i, n, ch.depth + tail, splitNode);
  splitNode.children[t] = ch;
  ch.begin += tail;
  ch.depth += tail;
  ch.parent = splitNode;
  node.children[a[i - tail]] = splitNode;
  if (last != null) last.suffixLink = splitNode;
  last = splitNode;
  }
  }
  if (node == root) {
  --tail;
  } else {
  node = node.suffixLink;
  }
  }
  }
  return root;
  }

  // random test
  public static void main(String[] args) {
  Random rnd = new Random(1);
  for (int step = 0; step < 100_000; step++) {
  int n1 = rnd.nextInt(10);
  int n2 = rnd.nextInt(10);
  String s1 = getRandomString(n1, rnd);
  String s2 = getRandomString(n2, rnd);
  // build generalized suffix tree
  String s = s1 + '\1' + s2 + '\2';
  Node tree = buildSuffixTree(s);
  lcsLength = 0;
  lcsBeginIndex = 0;
  // find longest common substring
  lcs(tree, s1.length(), s1.length() + s2.length() + 1);
  int res2 = slowLcs(s1, s2);
  if (lcsLength != res2) {
  System.err.println(s.substring(lcsBeginIndex - 1, lcsBeginIndex + lcsLength - 1));
  System.err.println(s1);
  System.err.println(s2);
  System.err.println(lcsLength + " " + res2);
  throw new RuntimeException();
  }
  }
  }

  static int lcsLength;
  static int lcsBeginIndex;

  // traverse suffix tree to find longest common substring
  public static int lcs(Node node, int i1, int i2) {
  if (node.begin <= i1 && i1 < node.end) {
  return 1;
  }
  if (node.begin <= i2 && i2 < node.end) {
  return 2;
  }
  int mask = 0;
  for (char f = 0; f < ALPHABET.length(); f++) {
  if (node.children[f] != null) {
  mask |= lcs(node.children[f], i1, i2);
  }
  }
  if (mask == 3) {
  int curLength = node.depth + node.end - node.begin;
  if (lcsLength < curLength) {
  lcsLength = curLength;
  lcsBeginIndex = node.begin;
  }
  }
  return mask;
  }

  static int slowLcs(String a, String b) {
  int[][] lcs = new int[a.length()][b.length()];
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
  for (int j = 0; j < b.length(); j++) {
  if (a.charAt(i) == b.charAt(j))
  lcs[i][j] = 1 + (i > 0 && j > 0 ? lcs[i - 1][j - 1] : 0);
  res = Math.max(res, lcs[i][j]);
  }
  }
  return res;
  }

  static String getRandomString(int n, Random rnd) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < n; i++) {
  sb.append((char) ('a' + rnd.nextInt(3)));
  }
  return sb.toString();
  }
  }
 2. #2

  نقل قول: راهنمایی درمورد اجرای یک کد

  لطفا راهنماییم کنید.من خیلی به این پروژه نیاز دارم


تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 3
  آخرین پست: یک شنبه 14 دی 1393, 10:47 صبح
 2. آموزش: مقدمه ایی بر آشنایی با Language-Integrated Query یا همان Linq
  نوشته شده توسط alimanam در بخش VB.NET
  پاسخ: 4
  آخرین پست: جمعه 14 مهر 1391, 01:01 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •