سلام
من از کلاس TRzEdit دارم یک کامپوننت می سازم می خوام پروپرتی Text حذف بشه ! چکار باید بکنم ؟