سلام دوستان

یک وب سرویس واسط نیاز داریم برای پرداخت ها و اتصال به دو سیستم پرداختی

برنامه نویسی یک وب سرویس با قابلیت پرداخت و ارتباط از طریق سرویس های زیر :

1 - پرداخت با استفاده از سرویس بله www.bale.ai
2 - پرداخت با استفاده از سرویس حسابیت www.hesabit.com

پارامترها POST و در جواب بصورت JSON ارسال شود
از نتیجه پرداخت روی سایت دیگری استفاده می شود

زمان انجام 2 روز

@SeyedMohammadRezaMousaviKherad

09367799260

سپاس