سلام دوستان

کجای نرم افزار گزارش سازی Stimulsoft Report می تونم کوئری ها را وارد کنم که بر اساس اون گزارش بدست بیارم ؟

ممنون