با سلام
در یک سازمان که ساختار schema table stored procedure,.. در حال تغیر است بهترین حالت mirror چیست؟