سلام
من برنامه WindowsFormsApp را برای Setup با VisuallStadioInstaller ومشکلی هم ندارم
اما وقتی برنامه mvc.net را Setup می کنم (بدون مشکل انجام میشود)اما بعد نصب وقتی روی سیستم کاربر می خواهم اجرا کنم اجرا نمیشود
باید چکار کنم