سلام. سرویس sql agent اجرا نمیشه. این پیغام را میده :

The MSSQLSERVER service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically

SQL 2008R2 و با کاربر local system account وارد شدم. البته سرویس خود sql server با این کاربر کار میکنه و فکر نکنم مربوط به دسترسی باشد. حتی پورت را هم عوض کردم. نشد که نشد!
کسی میتونه کمک کنه ؟