نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلر

 1. #1

  اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلر

  مهندسین گرامی درود،
  بنده یک فایل هگز دارم مربوط به میکروکنترلر، قبلا مشابه این فایل ها رو باز می کردم و بعضی کلمات رو با رعایت اصول تغییر می دادم و سیو میکردم و بعد پروگرام میکردم روی آی سی، حالا یک فایل دارم که وقتی باز میکنم و می خوام بعضی کلامات رو تغییر بدم با کوچکترین تغییری دیگه با پروگرام کردن فایل روی میکرو دیگه میکرو درست کار نمیکنه!!
  قسمتی از فایل هگز رو میگذارم
  مثلا در همین قسمتی که از فایل هگز گذاشتم به جای IRAN میگذارم IRAQ دیگه برنامه بعد از پروگرام جواب نمیده!!چرا؟؟؟؟
  لطفا اگر اطلاعات دارید ممنون میشم کمک کنید

  ”- ح¯–‚sdUF8.$ 'èd
  d ب z 1
  , penlon pi FULL v3.35 ƒ £ '7GWgw‡—§·ا BORNA ( IRAN ) Designed By: – S%u D%u F%u P%u S%u D%uF%u P%u = A B C Delay: Coil Error ! %u (+%u) Enter License: Frequency Pulse Width Delay Integ.W Ground Speed Iron Reject BackLight Contrast Volume Tone Password About OFF ON <!> + +%u %u Old Password : Wrong Password ! New Password : Confirm Password Password Changed High Power ! Press OK ! ? Serial Number: %0X%0X Balancing ID: FE: NON-FE: FERRO: %c%u ے _ ! -%u ! Sensitivity: Coil Error %u.%u Power Off Low Battery €ہ -NAN INF
  „ Iژ گ ’ ” – !ک "ڑ #œ $‍ % '¢ *¤ :´ ;¶ <¸ =؛ >¼ P¾ Qہ Rآ Sؤ Tئ eط ³ ³ ’ ³ £ « '³ /³ 1ہ 3³ 5آ 8³ :آ Fآ I³ Kظ Wظ c³ e³ g³ i³ k³ m³ v }$ ّ”î'ï»ٌàُ؟ه؟ّل¨•¤·§¤؟ً“` à“` âمُà…‘•‘ —aً¥‘µ‘گگ؟ًگ
  ’—ل÷ûًدïïي؟èàî؟ہàشà”أ؛“ ھ“èپùپ6—èƒùƒ „àگà—ٌ÷èپلp!ً…àگà—ٌ÷èپâp! ًٹàگà—ٌ÷èپنp!ً„لگà—ٌ÷èپèp !ًˆâگà—ٌ÷èپàq!ً€هگà—ٌ÷èپà r!ً€êگà—ٌ÷èپàt!ً€ن‘à—ٌ÷è àx!ً€è’à—ٌ÷éپلp!ً€à•à—ٌ éپâp!ً€àڑà—ٌ÷éپنp!ً€à”ل— ٌ÷éپèp!ً€àکâ—ٌ÷éپàq!ً€àگه ٌ÷éپàr!ً€àگê—ٌ÷éپàtAً€àگ —ٌ÷€àگê—ٌ÷"–•ààê“ à”¯#à‘"à0 ًLہ ‘#ھ0Hً ‘=ھ0,ًنوًàN_8ôïمِàْ“ê“نéٍà ïمِàْ“ê“نêٍàْ“ê“à‘#ے'f'w' ”@)à‘=”‌(”@)ٍf'w'”@)ôf'w'”@)€ل ”‌%d–¯م¶à”َ#à‘Mà0!ô à´à”َ#à‘Nà0!ô¢à´à”َ#ہ ‘"،01ô à”س#¥ë²àہ¥ى²à”$•¤à°à”[)f'w'ïPًHoOOكثà‘f ے'f'w'مPےOoOO”°(¯ç°à€àگà”°(é_ OoOO“o“ے“ï“ â°à”W)¯‘؟‘ڈ‘ں‘”’)ôلàہàà •àنà“| à‘;à01ًààà“° à“± ہà‘:à0)ً®àêًîXç½”؟#¦ي²à”$"$3 $لàà“ ‘،1طôà‘ًàëYùO پ°à§‎؟ïًىZùOàپًàç‎ےïêû.?à ï_à“لدٌ”ژ(ن2®لًْëàًàOلàà“ ‘¯0ًKءààà“z à‘à“ïïٌàèù à“Cً“D^›ہ^کہ^ڑهèà“z à‘z àdà“z à‘z àtل÷ ‘C°‘Duق*کشrق*ڑ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدààن½ه½à‘z àdà“z à‘z àtل÷ہگx ذگy à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“7ً“8à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“9ً“:à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“;ً“<à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“=ً“>à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“?ً“@à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“Aً“Bمêن½âàه½à‘¯و´àًàîے ûہ‚ر‚à‘â_¯و´àًàîےêû ‘7°‘8 ƒ±ƒà‘ن^¯و´àًàîےêû ‘9°‘: ƒ±ƒà‘و]¯و´àًàîےêû ‘;°‘< ƒ±ƒà‘è\¯و´àًàîےêû ‘=°‘> ƒ±ƒà‘ê[¯و´àًàîےêû ‘?°‘@ ƒ±ƒà‘ىZ¯و´àًàîےêû ‘A°‘B ƒ±ƒ ‘®0 ُïàêà“ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدس¤^²@”V‚àگà—ٌ÷à ‘ï_à“°خààà“نàà“ ‘£6ً\ہà‘âP

 2. #2

  نقل قول: اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلر

  کسی نمی تونه کمک کنه؟


 3. #3
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  تیر 1398
  محل زندگی
  تهران
  پست
  48

  نقل قول: اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلر

  نقل قول نوشته شده توسط joojoo0065 مشاهده تاپیک
  مهندسین گرامی درود،
  بنده یک فایل هگز دارم مربوط به میکروکنترلر، قبلا مشابه این فایل ها رو باز می کردم و بعضی کلمات رو با رعایت اصول تغییر می دادم و سیو میکردم و بعد پروگرام میکردم روی آی سی، حالا یک فایل دارم که وقتی باز میکنم و می خوام بعضی کلامات رو تغییر بدم با کوچکترین تغییری دیگه با پروگرام کردن فایل روی میکرو دیگه میکرو درست کار نمیکنه!!
  قسمتی از فایل هگز رو میگذارم
  مثلا در همین قسمتی که از فایل هگز گذاشتم به جای IRAN میگذارم IRAQ دیگه برنامه بعد از پروگرام جواب نمیده!!چرا؟؟؟؟
  لطفا اگر اطلاعات دارید ممنون میشم کمک کنید

  ”- ح¯–‚sdUF8.$ 'èd
  d ب z 1
  , penlon pi FULL v3.35 ƒ £ '7GWgw‡—§·ا BORNA ( IRAN ) Designed By: – S%u D%u F%u P%u S%u D%uF%u P%u = A B C Delay: Coil Error ! %u (+%u) Enter License: Frequency Pulse Width Delay Integ.W Ground Speed Iron Reject BackLight Contrast Volume Tone Password About OFF ON <!> + +%u %u Old Password : Wrong Password ! New Password : Confirm Password Password Changed High Power ! Press OK ! ? Serial Number: %0X%0X Balancing ID: FE: NON-FE: FERRO: %c%u ے _ ! -%u ! Sensitivity: Coil Error %u.%u Power Off Low Battery €ہ -NAN INF
  „ Iژ گ ’ ” – !ک "ڑ #œ $‍ % '¢ *¤ :´ ;¶ <¸ =؛ >¼ P¾ Qہ Rآ Sؤ Tئ eط ³ ³ ’ ³ £ « '³ /³ 1ہ 3³ 5آ 8³ :آ Fآ I³ Kظ Wظ c³ e³ g³ i³ k³ m³ v }$ ّ”î'ï»ٌàُ؟ه؟ّل¨•¤·§¤؟ً“` à“` âمُà…‘•‘ —aً¥‘µ‘گگ؟ًگ
  ’—ل÷ûًدïïي؟èàî؟ہàشà”أ؛“ ھ“èپùپ6—èƒùƒ „àگà—ٌ÷èپلp!ً…àگà—ٌ÷èپâp! ًٹàگà—ٌ÷èپنp!ً„لگà—ٌ÷èپèp !ًˆâگà—ٌ÷èپàq!ً€هگà—ٌ÷èپà r!ً€êگà—ٌ÷èپàt!ً€ن‘à—ٌ÷è àx!ً€è’à—ٌ÷éپلp!ً€à•à—ٌ éپâp!ً€àڑà—ٌ÷éپنp!ً€à”ل— ٌ÷éپèp!ً€àکâ—ٌ÷éپàq!ً€àگه ٌ÷éپàr!ً€àگê—ٌ÷éپàtAً€àگ —ٌ÷€àگê—ٌ÷"–•ààê“ à”¯#à‘"à0 ًLہ ‘#ھ0Hً ‘=ھ0,ًنوًàN_8ôïمِàْ“ê“نéٍà ïمِàْ“ê“نêٍàْ“ê“à‘#ے'f'w' ”@)à‘=”‌(”@)ٍf'w'”@)ôf'w'”@)€ل ”‌%d–¯م¶à”َ#à‘Mà0!ô à´à”َ#à‘Nà0!ô¢à´à”َ#ہ ‘"،01ô à”س#¥ë²àہ¥ى²à”$•¤à°à”[)f'w'ïPًHoOOكثà‘f ے'f'w'مPےOoOO”°(¯ç°à€àگà”°(é_ OoOO“o“ے“ï“ â°à”W)¯‘؟‘ڈ‘ں‘”’)ôلàہàà •àنà“| à‘;à01ًààà“° à“± ہà‘:à0)ً®àêًîXç½”؟#¦ي²à”$"$3 $لàà“ ‘،1طôà‘ًàëYùO پ°à§‎؟ïًىZùOàپًàç‎ےïêû.?à ï_à“لدٌ”ژ(ن2®لًْëàًàOلàà“ ‘¯0ًKءààà“z à‘à“ïïٌàèù à“Cً“D^›ہ^کہ^ڑهèà“z à‘z àdà“z à‘z àtل÷ ‘C°‘Duق*کشrق*ڑ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدààن½ه½à‘z àdà“z à‘z àtل÷ہگx ذگy à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“7ً“8à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“9ً“:à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“;ً“<à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“=ً“>à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“?ً“@à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“Aً“Bمêن½âàه½à‘¯و´àًàîے ûہ‚ر‚à‘â_¯و´àًàîےêû ‘7°‘8 ƒ±ƒà‘ن^¯و´àًàîےêû ‘9°‘: ƒ±ƒà‘و]¯و´àًàîےêû ‘;°‘< ƒ±ƒà‘è\¯و´àًàîےêû ‘=°‘> ƒ±ƒà‘ê[¯و´àًàîےêû ‘?°‘@ ƒ±ƒà‘ىZ¯و´àًàîےêû ‘A°‘B ƒ±ƒ ‘®0 ُïàêà“ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدس¤^²@”V‚àگà—ٌ÷à ‘ï_à“°خààà“نàà“ ‘£6ً\ہà‘âP
  سلام
  فایلی که شما گذاشتید اصلا هگز نیست
  داخل فایل هگز یک سری عدد در مبنای 16 هست و هیچ متنی وجود نداره

 4. #4
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  تیر 1398
  محل زندگی
  تهران
  پست
  48

  نقل قول: اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلر

  شبیه به این
  :020000040800F2
  :10000000C0060020590100086101000863010008D2
  :1000100000000000000000000000000000000000E0
  :100020000000000000000000000000006501000862
  :1000300000000000000000006701000871130008C4
  :100040006B010008000000006B0100086B01000854
  :100050006B0100086B0100086B0100086B010008D0
  :10006000000000006B0100086B0100086B01000834
  :100070006B0100086B0100086B0100080000000024
  :100080006B01000800000000000000006B01000888
  :100090006B0100086B0100086B0100086B01000890
  :1000A0006B0100086B0100086B0100086B01000880
  :1000B0006B01000800F002F800F03EF80CA030C818
  :1000C000083824182D18A246671EAB4654465D46D4
  :1000D000AC4201D100F030F87E460F3E0FCCB64660
  :1000E0000126334200D0FB1AA246AB4633431847E1
  :1000F000D4270000F4270000103A02D378C878C152
  :10010000FAD8520701D330C830C101D504680C6059
  :10011000704700000023002400250026103A01D378
  :1001200078C1FBD8520700D330C100D50B607047AF
  :100130001FB51FBD10B510BD00F094FE1146FFF7AE
  :10014000F7FF01F04FF900F0ACFE03B4FFF7F2FF48

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 13
  آخرین پست: جمعه 20 تیر 1393, 22:29 عصر
 2. سوال: نحوه تغییر استایل کامند
  نوشته شده توسط hamed747 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 07 فروردین 1393, 03:51 صبح
 3. سوال: بهترین راه برای تغییر استایل های بوت استرپ چیست؟
  نوشته شده توسط .:Mahdi:. در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 27 اسفند 1392, 16:57 عصر
 4. سوال: تغییر استایل منوی افقی در تغییر رزولوشن
  نوشته شده توسط ArtMiz در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 6
  آخرین پست: یک شنبه 05 خرداد 1392, 23:17 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •