نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: ساخت پروگرس بار دایره ای

 1. #1

  ساخت پروگرس بار دایره ای

  میشه باتوجه به عنوان کدی بنویسید و بهم بدید

  لطفا کامپوننت ندید

  با تشکر

 2. #2

  نقل قول: ساخت پروگرس بار دایره ای

  میشه کمکم کنید لطفا
  میشه لطفا کمکم کنید 3. #3
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  دی 1390
  محل زندگی
  شهر سامان چهارمحال وبختياري
  پست
  5

  نقل قول: ساخت پروگرس بار دایره ای

  <UserControl x:Class="myApp.circularprogress"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  mc:Ignorable="d"
  Height="Auto" Width="Auto" Background="Transparent"
  IsVisibleChanged="HandleVisibleChanged">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"
  ToolTip="لطفا چند لحظه صبر کنید....."
  HorizontalAlignment="Center"
  VerticalAlignment="Center">
  <Canvas RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
  HorizontalAlignment="Center"
  VerticalAlignment="Center" Width="120"
  Height="120" Loaded="HandleLoaded"
  Unloaded="HandleUnloaded" >
  <Ellipse x:Name="C0" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="1.0"/>
  <Ellipse x:Name="C1" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.9"/>
  <Ellipse x:Name="C2" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.8"/>
  <Ellipse x:Name="C3" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.7"/>
  <Ellipse x:Name="C4" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.6"/>
  <Ellipse x:Name="C5" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.5"/>
  <Ellipse x:Name="C6" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.4"/>
  <Ellipse x:Name="C7" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.3"/>
  <Ellipse x:Name="C8" Width="20" Height="20"
  Canvas.Left="0"
  Canvas.Top="0" Stretch="Fill"
  Fill="Black" Opacity="0.2"/>
  <Canvas.RenderTransform>
  <RotateTransform x:Name="SpinnerRotate"
  Angle="0" />
  </Canvas.RenderTransform>
  </Canvas>
  </Grid>
  </UserControl>
  اینم کد هاش
  public partial class circularprogress : UserControl
  {
  private readonly DispatcherTimer animationTimer;
  public circularprogress()
  {
  InitializeComponent();
  animationTimer = new DispatcherTimer(DispatcherPriority.ContextIdle, Dispatcher);
  animationTimer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 75);
  }  private void Start()
  {
  Mouse.OverrideCursor = Cursors.Wait;
  animationTimer.Tick += HandleAnimationTick;
  animationTimer.Start();
  }


  private void Stop()
  {
  animationTimer.Stop();
  Mouse.OverrideCursor = Cursors.Arrow;
  animationTimer.Tick -= HandleAnimationTick;
  }


  private void HandleAnimationTick(object sender, EventArgs e)
  {
  SpinnerRotate.Angle = (SpinnerRotate.Angle + 36) % 360;
  }


  private void HandleLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
  const double offset = Math.PI;
  const double step = Math.PI * 2 / 10.0;


  SetPosition(C0, offset, 0.0, step);
  SetPosition(C1, offset, 1.0, step);
  SetPosition(C2, offset, 2.0, step);
  SetPosition(C3, offset, 3.0, step);
  SetPosition(C4, offset, 4.0, step);
  SetPosition(C5, offset, 5.0, step);
  SetPosition(C6, offset, 6.0, step);
  SetPosition(C7, offset, 7.0, step);
  SetPosition(C8, offset, 8.0, step);
  }


  private void SetPosition(Ellipse ellipse, double offset,
  double posOffSet, double step)
  {
  ellipse.SetValue(Canvas.LeftProperty, 50.0
  + Math.Sin(offset + posOffSet * step) * 50.0);


  ellipse.SetValue(Canvas.TopProperty, 50
  + Math.Cos(offset + posOffSet * step) * 50.0);
  }


  private void HandleUnloaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
  Stop();
  }


  private void HandleVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
  bool isVisible = (bool)e.NewValue;


  if (isVisible)
  Start();
  else
  Stop();
  }
  }
  منبع:سایت codeproject

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •