سلام
ممکنه بتونم از برنامه خودم چیزی مثل ...View\Go to\Page از یه برنامه دیگه رو اجرا کنم؟