با سلام
دوستان من یک جدول ثبت اطلاعات شخص دارم و یک جدول قسط اشخصاس
هر شخص باید هر ماه قسط بده
من در جدول قسطم یک فیلد یوزر ای دی که منظورم ای دی شخص در جدول ثبت اشخاص هست گذاشتم و میخوام هر یوزری در فیلد یوزر ای دی جدول قسط ثبت شد وقتی ازش گزارش گرفتم
تمام مشخصات فرد بیاره که تو جدول ثبت اطلاعات ثبت شده