سلام
من به روش خودم رکوردهای استرینگ گرید رو مرتب می کنم.میخوام اون فلش مرتب شدن بر اساس فیلد کنار عنوان فیلد داشته باشم.باید از بیت مپ استفاده کنم یا خود دلفی داره؟(البته در دلفی پس رفته)