نمایش نتایج 1 تا 9 از 9

نام تاپیک: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

 1. #1
  کاربر جدید آواتار ZAMEN58
  تاریخ عضویت
  اسفند 1396
  محل زندگی
  دهاقان
  پست
  9

  عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  با سلام
  من برنامه ای دارم که در آن یک تصویر می بایست از پوشه ای دلخواه انتخاب شده و در پوشه ای با نام تجهیز مورد نظر و بعد پوشه ای با نام تاریخ ذخیره شده و نام آن فایل نیز به تاریخ روز + تعداد فایلهای داخل پوشه تغییر کند
  مشکل کار اینجاست که اگر تصویر از پوشه ای با نام فارسی انتخاب شود یا در مسیر تا پوشه نهایی ، پوشه ای با نام فارسی باشد و یا نام فایل انتخابی فارسی باشد ، فایل انتخابی انتقال پیدا نمی کند
  لطفا راهنمایی فرمایید
  متاسفانه چون حجم فایل بسیار زیاد است قادر به پیوست نیستم
  با تشکر


  Dim FSO As Object
  Dim I As Integer
  Dim SplitDir() As String
  Dim CreateDir As String
  Dim strDirectoryPath, strPicturePath, strOldDirectoryPath, strNewDirectoryPath, strOldFileName, strNewFileName, strOldFileType, strNewFileDir, strNodeID, strItemName As String
  Dim strFileCount As Integer
  ItemName1 = ItemName
  NodeID1 = NodeID
  InsertDate1 = InsertDate
  Me.DirectoryPath1 = DirectoryPath
  Forms!frmInsertPicture.Cycle = 0
  DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
  DirectoryPath = DirectoryPath1
  ItemName = ItemName1
  NodeID = NodeID1
  InsertDate = InsertDate1
  DirectoryPath1 = DirectoryPath
  strDirectoryPath = DirectoryPath & "\Picture" & InsertDate & ""
  strPicturePath = CurrentProject.Path & "\Picture" & InsertDate & ""
  If IsNull(strDirectoryPath) Or strDirectoryPath = "\Picture" & InsertDate & "" Then
  strDirectoryPath = strPicturePath
  End If
  SplitDir = Split(strDirectoryPath, "")
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  I = 0
  For I = LBound(SplitDir()) To UBound(SplitDir())
  If I = 0 Then
  CreateDir = SplitDir(I)
  Else
  CreateDir = CreateDir & "" & SplitDir(I)
  End If
  If FSO.FolderExists(CreateDir) = False Then
  FSO.CreateFolder (CreateDir)
  End If
  Next I
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  .InitialFileName = strPicturePath
  .InitialView = msoFileDialogViewLargeIcons
  .Filters.Clear
  .Filters.add "jpeg", "*.jpg"
  .Filters.add "bitmap", "*.bmp"
  .Filters.add "tiff", "*.tif"
  .Filters.add "GIF", "*.gif"
  .Filters.add "PNG", ".png"
  .Filters.add "All Files", "*.*"
  .FilterIndex = 1
  .AllowMultiSelect = False
  .Title = "ÇäÊÎÇÈ ÝÇíá ÊÕæíÑ"
  If .Show = -1 Then
  strOldDirectoryPath = .SelectedItems(1)
  strOldFileName = Dir(.SelectedItems(1))
  strOldFileType = Right(strOldFileName, 3)
  strNewDirectoryPath = strDirectoryPath
  strNewFileDir = Dir(strNewDirectoryPath & "*." & strOldFileType)
  Do While strNewFileDir <> ""
  strFileCount = strFileCount + 1
  strNewFileDir = Dir()
  Loop
  strNewFileName = InsertDate & "(" & strFileCount + 1 & ")." & strOldFileType
  Name strOldDirectoryPath As strNewDirectoryPath & strNewFileName
  PictureFolderPath = strNewDirectoryPath
  CopyMoveTick = 1
  End If
  End With
  Forms!frmInsertPicture.Cycle = 1
  Debug.Print strOldDirectoryPath
  Debug.Print strOldFileName
  Debug.Print strNewDirectoryPath
  End Function

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار Mehr@ban
  تاریخ عضویت
  آبان 1389
  محل زندگی
  بچه محله امام رضا
  پست
  553

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  سلام

  مسیر زیر رو یه بررسی کنید
  http://access-training.blog.ir/post/...8%AF%D8%B1-VBA

  اگر براتون مقدوره بخشی از برنامه که مشکل داره رو قرار بدین تا بشه فهمید اشکال از کجاست

 3. #3
  کاربر جدید آواتار ZAMEN58
  تاریخ عضویت
  اسفند 1396
  محل زندگی
  دهاقان
  پست
  9

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  سلام ممنون
  این هم فایل پیوست
  1.rar

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,788

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  نه file system object و نه folder dialog هیچکدوم مشکلی با اسامی فارسی یا چند تکه ندارن.
  جای دیگه دنبال مشکل بگردین.

 5. #5
  کاربر جدید آواتار ZAMEN58
  تاریخ عضویت
  اسفند 1396
  محل زندگی
  دهاقان
  پست
  9

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  سلام نمی دونم چیه ولی همین قدر می دونم روی سیستم محل کارم به یه پوشه فارسی ایراد نمی گیره ولی اگه دوتا پشت سر هم شد فایل را جابجا نمی کنه ولی روی کامپیوتر خونه به یه دونه هم ایراد میگیره
  راستی شما بعد از وارد کردن تصاویر توی فرم جستجو هم رفتید ؟
  آیا تصویر توی پوشه رفته بود؟
  این را به این خاطر می گم که پوشه ها را ایجاد میکنه ولی تصویر انتقال پیدا نمی کنه
  ممنون

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,788

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  برنامه پیوست رو یک نگاه انداختم،
  فقط باید بخشی رو که مشکل داره اون هم ساده شده قرار بدین

  تنها راهش اینه که برنامه تون رو دیباگ کنین.

 7. #7
  کاربر جدید آواتار ZAMEN58
  تاریخ عضویت
  اسفند 1396
  محل زندگی
  دهاقان
  پست
  9

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  برنامه پیوست رو یک نگاه انداختم،
  فقط باید بخشی رو که مشکل داره اون هم ساده شده قرار بدین

  تنها راهش اینه که برنامه تون رو دیباگ کنین.
  سلام
  من فقط توی همین قسمت مشکل دارم
  منظورتون از ساده شده چیه؟
  من 90 درصد برنامه اصلی رو حذف کردم

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,788

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  ساده شده یعنی فقط و فقط مشکل بدون هر ابجکت اضافی دیگه
  اینجوری باید صبر کنین یک نفر بیکار پیدا بشه وقت آزاد داشته باشه

  دیباگ کنین (trace) ، سریع مشکل پیدا میشه


 9. #9
  کاربر جدید آواتار ZAMEN58
  تاریخ عضویت
  اسفند 1396
  محل زندگی
  دهاقان
  پست
  9

  نقل قول: عدم انتخاب فایل در پوشه های با نام فارسی هنگام جستجو با DialogFilePicker

  سلام آقای پرکار
  از یه طریق دیگه رفتم حل شد

  Private Sub cmdInsertPicture_Click()
  If InsertDate = 0 Then Exit Sub
  If IsNull(NodeID) Or NodeID = "0" Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Dim FSO As Object
  Dim A, B, c As Integer, lngLenSourcePath As Long, lngTargetFilesCount1 As Long, lngTargetFilesCount2 As Long, lngLenSourceFileName, lngInsertDate As Long
  Dim SplitDir() As String, CreateDir As String, strPictureFolder As String, strSourcePath As String, strTempPath As String, TmpFileName As String
  Dim strSourceFileName As String, strTargetFileName As String, strFileType As String, strTargetPath As String, PathAsciiCode As Variant
  '================================================= ================================================== ================================================== ========
  strTargetPath = SelDirectoryPath & Chr(92) & Chr(202) & Chr(213) & Chr(199) & Chr(230) & Chr(237) & Chr(209) & Chr(92) & InsertDate & Chr(92)
  '================================================= ================================================== ===============================================
  strPictureFolder = CurrentProject.Path & Chr(92) & Chr(202) & Chr(213) & Chr(199) & Chr(230) & Chr(237) & Chr(209) & Chr(92) & InsertDate & Chr(92)
  '================================================= ================================================== ===============================================
  If IsNull(strTargetPath) Or IsNull(NodeID) Or NodeID = "0" Then
  strTargetPath = strPictureFolder
  End If
  '================================================= ==
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  SplitDir = Split(strTargetPath, "")
  A = 0
  For A = LBound(SplitDir()) To UBound(SplitDir())
  If A = 0 Then
  CreateDir = SplitDir(A)
  Else
  CreateDir = CreateDir & Chr(92) & SplitDir(A)
  End If
  If FSO.FolderExists(CreateDir) = False Then
  FSO.CreateFolder (CreateDir)
  End If
  Next A
  lngInsertDate = InsertDate
  Forms!frmInsertPicture.Cycle = 0
  DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
  Forms!frmInsertPicture.Cycle = 1
  NodeID = SelNodeID
  ItemName = SelItemName
  InsertDate = lngInsertDate
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  '================================================= ==
  .InitialFileName = CurrentProject.Path
  .InitialView = msoFileDialogViewLargeIcons
  .Filters.Clear
  .Filters.Add "jpeg", "*.jpg"
  .Filters.Add "bitmap", "*.bmp"
  .Filters.Add "tiff", "*.tif"
  .Filters.Add "GIF", "*.gif"
  .Filters.Add "PNG", ".png"
  .Filters.Add "All Files", "*.*"
  .FilterIndex = 1
  .AllowMultiSelect = False
  .Title = Chr(199) & Chr(228) & Chr(202) & Chr(206) & Chr(199) & Chr(200) & Chr(32) & Chr(221) _
  & Chr(199) & Chr(237) & Chr(225) & Chr(32) & Chr(202) & Chr(213) & Chr(230) & Chr(237) & Chr(209)
  '================================================= ================================================
  If .Show = -1 Then
  strSourcePath = .SelectedItems(1)
  '=========================================
  lngLenSourcePath = Len(strSourcePath)
  PathAsciiCode = ""
  For B = 1 To lngLenSourcePath
  PathAsciiCode = PathAsciiCode & "&Chrw(" & Asc(Mid(strSourcePath, B, 1)) & ")"
  Next B
  strSourcePath = Right(PathAsciiCode, Len(PathAsciiCode) - 1).Value
  '================================================= ==============================================
  SplitDir = Split(strSourcePath, "")
  strSourceFileName = SplitDir(UBound(SplitDir()))
  lngLenSourceFileName = Len(strSourceFileName)
  SplitDir = Split(strSourcePath, ".")
  strFileType = SplitDir(UBound(SplitDir()))
  '=============================================
  lngLenSourcePath = Len(strTargetPath)
  PathAsciiCode = ""
  For A = 1 To lngLenSourcePath
  PathAsciiCode = PathAsciiCode & "&Chrw(" & Asc(Mid(strTargetPath, A, 1)) & ")"
  Next A
  strTargetPath = Right(PathAsciiCode, Len(PathAsciiCode) - 1).Value
  '================================================= ==============================================
  If FSO.FolderExists(strTargetPath) Then
  lngTargetFilesCount1 = FSO.GetFolder(strTargetPath).Files.Count
  End If
  SplitDir = Split(CurrentProject.Path, "")
  strTempPath = SplitDir(0) & "" & InsertDate & "(" & lngTargetFilesCount1 + 1 & ")." & strFileType
  FSO.MoveFile Source:=strSourceFileName, Destination:=strTempPath
  FSO.MoveFile Source:=strTempPath, Destination:=strTargetPath
  '=============================================
  If FSO.FolderExists(strTargetPath) Then
  lngTargetFilesCount2 = FSO.GetFolder(strTargetPath).Files.Count
  End If
  '=============================================
  If lngTargetFilesCount2 = lngTargetFilesCount1 + 1 Then
  PictureFolderPath = strTargetPath
  Me.CopyMoveTick = 1
  Else
  MsgBox (Chr(202) & Chr(213) & Chr(230) & Chr(237) & Chr(209) & Chr(32) & Chr(227) & Chr(228) & Chr(202) & Chr(222) & Chr(225) & Chr(32) _
  & Chr(228) & Chr(212) & Chr(207) & vbNewLine & Chr(58) & Chr(227) & Chr(211) & Chr(237) & Chr(209) & Chr(32) & Chr(230) & Chr(32) & Chr(228) _
  & Chr(199) & Chr(227) & Chr(32) & Chr(221) & Chr(199) & Chr(237) & Chr(225) & Chr(32) & Chr(199) & Chr(228) & Chr(202) & Chr(206) & Chr(199) _
  & Chr(200) & Chr(237) & Chr(32) & vbNewLine & strTempPath)
  End If
  End If
  End With
  End Sub

تاپیک های مشابه

 1. سوال: جلوگیری از دسترسی کاربران به برخی پوشه ها
  نوشته شده توسط mojtaba-n در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 7
  آخرین پست: پنج شنبه 18 دی 1393, 22:47 عصر
 2. پاسخ: 2
  آخرین پست: دوشنبه 26 فروردین 1392, 14:10 عصر
 3. سوال: سطح دسترسی به فایل ها یک پوشه
  نوشته شده توسط mrdchmrdch در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 15 اسفند 1391, 02:35 صبح
 4. حرفه ای: جستجوی فایل در تمام پوشه ها و زیر پوشه ها (فولدر دارای حرف ی فارسی )
  نوشته شده توسط shinyboy در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 01 آذر 1391, 18:03 عصر
 5. پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 06 مهر 1390, 12:14 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •