سلام
دنبال برنامه ای هستم تا بتونم رجیسترهای یک اینورتر رو ببینم
با تشکر