نمایش نتایج 1 تا 21 از 21

نام تاپیک: طراحی کارنامه ماهیانه

 1. #1

  طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام وعرض ادب خدمت عزیزان..
  میخواهم فایلی برای ثبت نمرات هفتگی مدرسه طراحی کنم ....
  روش کار به صورت زیر هست:
  هردانش آموز ممکنه در درسی ودرماه بین 1تا4 نمره داشته باشد..
  هرمعلم میتونه درمدرسه چندکلاس وچنددرس داشته باشه..
  هردانش آموز درسال یک کلاس ودروس مختلف داردوچندین دبیر...
  جداول زیر ساختم:
  دانش آموز(کد(کلیداصلی)،نام،نام خانوادگی،رشته وکلاس)
  دبیر(کد(کلیدتصلی)،نام،نام خانوادگی،رشته یا درس مورد تدریس)
  دروس(کددرس کلید اصلی)،نام درس،تعداد واحد
  نمرات(کددانش آموز،کددرس،تاریخ ثبت،نمره(که هم میتونم 4فیلد برای 4 هفته باشه وهم یک نمره برای یک ماه)
  اصل گیرم نوع ثبت نمرات هست...چطوری وچه فرمی بسازم که باانتخاب کلاس ورشته ودرس،یه لیست بیاد ازدانش آموزان ونمرات....وقتی ثبت کردم،وباتغییرکلاس لیست بعدی بیاد..
  اگه از جدول نمرات سابفرم بسازم که اطلاعاتی نداره که فیلتر بشه..اگه کویری بسازم از دوجدول که بازهم چون نمره ای نیست پس لیستی نمیاد..
  شکل جداول ونوع فرمی که ساختم به پیوست ارسال میشه..
  خواهش میکنم دوستان راهنمایی فرمایند..خیلی نیازش دارم..
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله kolait : سه شنبه 25 تیر 1398 در 11:11 صبح


 2. #2

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  مبنای کار رو باید روی درس بگذارین و نه نمره - به این شکل که هر درس برای هر سال و هر دوره تحصیلی منحصر به فرد باید باشه.

  خیلی ساده جداول شما اینها میشن:
  پایه های تحصیلی Grades
  عناوین درسها CourseTitles
  درسها Courses
  آموزگاران (مربیان) Instructors
  دانش آموزان Students
  نمرات Gradings

  همزمان با ثبت نام دانش آموزان برای هر درس، یک رکورد بازای هر دانش آموز در جدول Gradings میسازین،
  بنابراین برای ثبت نمره لیست دانش آموزان آماده است.

  1.PNG

 3. #3

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام وعرض ادب..خیلی ممنونم....جداول انجام میدم ومزاحمتون میشم..ممنون که وقت گذاشتید..

 4. #4

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام دوست عزیز..جداول طبق فرمایشتون،ساختم..اینکه چطوری دانش آموزان را برای درسها راثبت نام کنم،متوجه نشدم..هرفرمی ساختم باید یکی یکی دانش آموز انتخاب کنم..یا راهشو نوع فرمو بلد نبودم..ممنونم راهنمایی فرمایید..به این فایل وراهنمایی دوستان خیلی نیاز دارم...ممنونم..

 5. #5

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نمونه میگذارم براتون
  time ...

 6. #6

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام..یک دنیا ممنونم..خیلی لطف میکنید ...
  azad1353@

 7. #7

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام
  ببخشید دوست عزیزمن به این تاپیک خیلی علاقمند شدم .....
  نمونه ای که فرمودید . آماده نشد

 8. #8

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  یک time گذاشته بودم تو پست آخر، چون وقت کافی نداشتم.

  در واقع اینجا هیچ موضوع جدید یا نکته خاصی هم نداشتیم ولی چون دوستمون درخواست نمونه داشت برای رفع ابهام یک نمونه ساده براساس طراحی جداول پیشنهادی پیوست میکنم.

  برای راحتی و سرعت کار جداول با دیتا نمونه پر شدن (در صورت نیاز به دونستن روش این کار در یک پست جداگانه درخواست بدین)
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  • نوع فایل: png 6.PNG‏ (22.2 کیلوبایت, 30 دیدار)
  • نوع فایل: png 5.PNG‏ (18.4 کیلوبایت, 28 دیدار)

 9. #9

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  عناوین دروس:
  2.PNG

  دروس:
  3.PNG
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  • نوع فایل: png 3.PNG‏ (51.3 کیلوبایت, 28 دیدار)

 10. #10

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نمرات:
  4.PNG

 11. #11

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  هر درس یک ID داره (CourseID) که با کد میسازیم و از فیلدهای زیر ترکیب میشه: سال، ترم، عنوان درس، پایه تحصیلی و کد مدرس

  هنگام ثبت دانش آموزان برای هر درس، بازاء هر دانش آموز یک رکورد در جدول نمرات ساخته میشه که شامل کد درس و کد دانش و نمرات خالی هست

  برای ثبت نمرات هر درس، بر اساس کد درس فیلتر میکنیم.

  کلا نکته خاص یا جدیدی نیست که قبلا مشابهش مطرح نشده باشه، ولی پرسشی داشتین مطرح کنین.

 12. #12

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  فرم ثبت دروس:
  10.PNG

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Dim v
  Private Sub AddCourse_Click()
  Dim CourseID, InstructorID As Long
  CourseID = Year & Term & Format(CourseTitle, "00") & Format(Grade, "00")
  If DCount("*", "Courses", "CourseID=" & CourseID) = 0 Then
  DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Courses (CourseID,Year,Term,Grade,CourseTitleID,Instructor ID) VALUES (" & CourseID & "," & Year & "," & Term & "," & Grade & "," & CourseTitle & "," & Instructor & ")"
  v = MsgBox("Course Registered", , "")
  Else
  v = MsgBox("Course Alreday Registered!", vbInformation, "")
  End If
  End Sub
  Private Sub CourseTitle_AfterUpdate()
  Check
  End Sub
  Private Sub CourseTitle_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.CourseTitle.Undo
  Me.CourseTitle.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Dim i As Long
  For i = 1390 To 1400
  Me.Year.AddItem i
  Next
  End Sub
  Private Sub Grade_AfterUpdate()
  Check
  End Sub
  Private Sub Grade_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Grade.Undo
  Me.Grade.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Instructor_AfterUpdate()
  Check
  End Sub
  Private Sub Term_AfterUpdate()
  Check
  End Sub
  Private Sub Term_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Term.Undo
  Me.Term.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Year_AfterUpdate()
  Check
  End Sub
  Private Sub Year_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Year.Undo
  Me.Year.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Sub Check()
  Me.AddCourse.Enabled = Not (IsNull(Year) Or IsNull(Term) Or IsNull(Grade) Or IsNull(CourseTitle) Or IsNull(Instructor))
  End Sub


 13. #13

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  فرم ثبت نام دانش آموزان برای درس مشخص:
  11.PNG

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Const RecSrc = "SELECT S.FullName,G.* FROM Gradings G INNER JOIN Students S ON G.StudentID=S.StudentID WHERE G.CourseID="
  Dim CourseID As Long
  Dim v
  Private Sub AddStudent_Click()
  If Nz(CourseID, 0) = 0 Or Nz(Me.Student, 0) = 0 Then Exit Sub
  If DCount("*", "Gradings", "CourseID=" & CourseID & " AND StudentID=" & Me.Student) = 0 Then
  DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Gradings (CourseID,StudentID) VALUES(" & CourseID & "," & Student & ")"
  Me.Requery
  Else
  v = MsgBox("Alredey registered", vbExclamation, Me.Student.Column(2))
  End If
  End Sub
  Private Sub CourseTitle_AfterUpdate()
  GetData
  End Sub
  Private Sub CourseTitle_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.CourseTitle.Undo
  Me.CourseTitle.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Dim i As Long
  For i = 1390 To 1400
  Me.Year.AddItem i
  Next
  Me.RecordSource = RecSrc & 0
  End Sub
  Private Sub Grade_AfterUpdate()
  Me.CourseTitle.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Grade_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Grade.Undo
  Me.Grade.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub RemoveStudent_Click()
  If MsgBox("Are you sure?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "") = vbYes Then
  DoCmd.RunSQL "DELETE FROM Gradings WHERE CourseID=" & CourseID & " AND StudentID=" & Me.StudentID
  Me.Requery
  End If
  End Sub
  Private Sub Term_AfterUpdate()
  Me.Grade.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Term_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Term.Undo
  Me.Term.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Year_AfterUpdate()
  Me.Term.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Year_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Year.Undo
  Me.Year.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Sub GetData()
  Dim InsID As Long
  CourseID = Year & Term & Format(CourseTitle, "00") & Format(Grade, "00")
  InsID = Nz(DLookup("InstructorID", "Courses", "CourseID=" & CourseID), 0)
  If InsID = 0 Then
  Me.MSG.Caption = "Course Not Registered"
  Else
  Me.MSG.Caption = ""
  End If
  Me.Student.Enabled = (InsID > 0)
  Me.AddStudent.Enabled = (InsID > 0)
  Me.Instructor = DLookup("FullName", "Instructors", "InstructorID=" & InsID)
  Me.RecordSource = RecSrc & CourseID
  End Sub 14. #14

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  فرم ثبت نمرات:
  12.PNG

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Const RecSrc = "SELECT S.FullName,G.* FROM Gradings G INNER JOIN Students S ON G.StudentID=S.StudentID WHERE G.CourseID="
  Private Sub CourseTitle_AfterUpdate()
  GetData
  End Sub
  Private Sub CourseTitle_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.CourseTitle.Undo
  Me.CourseTitle.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Me.RecordSource = RecSrc & 0
  End Sub
  Private Sub Grade_AfterUpdate()
  Me.CourseTitle.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Grade_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Grade.Undo
  Me.Grade.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Term_AfterUpdate()
  Me.Grade.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Term_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Term.Undo
  Me.Term.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Private Sub Year_AfterUpdate()
  Me.Term.Requery
  GetData
  End Sub
  Private Sub Year_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
  Me.Year.Undo
  Me.Year.Dropdown
  Response = acDataErrContinue
  End Sub
  Sub GetData()
  Dim InsID, CrsID As Long
  CrsID = Year & Term & Format(CourseTitle, "00") & Format(Grade, "00")
  InsID = Nz(DLookup("InstructorID", "Courses", "CourseID=" & CrsID), 0)
  Me.Instructor = DLookup("FullName", "Instructors", "InstructorID=" & InsID)
  Me.RecordSource = RecSrc & CrsID
  End Sub


 15. #15

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  این دیتابیس نمونه فقط جنبه آموزشی داره و نه طراحی جداول و نه کدها بهینه نشدن و با یک برنامه واقعی و کاربردی فاصله دارن.
  ولی اصول کار همین هست و میتونه راهنمای خوبی باشه.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 16. #16
  مدیر بخش آواتار amirzazadeh
  تاریخ عضویت
  مهر 1386
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  1,837

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  دست مريزاد و خدا قوت.

  DON'T START;OTHERWISE DON'T STOP
  .................................................
  قوانين سايت

 17. #17

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  سلام وعرض ادب....
  خیلی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید...فایل ودیتا را میسازم وسوالی بود،می پرسم.....خدا خیرتون بده..ممنونم

 18. #18

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نقل قول نوشته شده توسط amirzazadeh مشاهده تاپیک
  دست مريزاد و خدا قوت.
  ممنون جناب میرزازاده
  نظر لطف شماست

 19. #19

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نقل قول نوشته شده توسط kolait مشاهده تاپیک
  سلام وعرض ادب....
  خیلی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید...فایل ودیتا را میسازم وسوالی بود،می پرسم.....خدا خیرتون بده..ممنونم
  سلام
  موفق باشید
  پرسشی داشتین حتما مطرح کنین

 20. #20

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  سلام
  موفق باشید
  پرسشی داشتین حتما مطرح کنین
  با سلام خدمت شما دوستان عزیزخصوصا آقای mazoolagh
  خواهشی داشتم .میشه همین دیتابیس را بدون کدنویسی و براساس ارتباط جداول موجود طراحی کرد . و فرمی برای ورود اطلاعات ایجادکنید .؟؟
  آخه بنده کدنویسی بلد نیستم ولی براساس توضیحات جنابعالی جدول را ساختم ولی نتیجه نگرفتم  خیلی ساده جداول شما اینها میشن:
  پایه های تحصیلی Grades
  عناوین درسها CourseTitles
  درسها Courses
  آموزگاران (مربیان) Instructors
  دانش آموزان Students
  نمرات Gradings


  ممنون میشم ازهمه دوستان عزیز

 21. #21

  نقل قول: طراحی کارنامه ماهیانه

  نقل قول نوشته شده توسط نوشیروانی مشاهده تاپیک
  با سلام خدمت شما دوستان عزیزخصوصا آقای mazoolagh
  خواهشی داشتم .میشه همین دیتابیس را بدون کدنویسی و براساس ارتباط جداول موجود طراحی کرد . و فرمی برای ورود اطلاعات ایجادکنید .؟؟
  آخه بنده کدنویسی بلد نیستم ولی براساس توضیحات جنابعالی جدول را ساختم ولی نتیجه نگرفتم

  سلام و روز خوش
  اینکه نوشتین کدنویسی بلد نیستین رو میگذارم بحساب شکسته نفسی شما، چون در چندین و چند تاپیک دیدم پست های شما رو و اینکه برنامه هم پیوست کردین.


  بطور متعارف و منطقا همه عملیات باید از طریق فرم انجام بشه و دسترسی مستقیم کاربر به جداول درست نیست مگر اینکه دیتابیس برای کارهای شخصی خودتون باشه.
  در جدول هم کنترل بسیار محدودی رو عملیات دارین (در مقایسه با فرم) و فقط بعضی کارهای خاص رو بهتر هست بعهده دیتامکرو ها بگذاریم.

  ساخت روابط از پیش تعریف شده در سطح دیتابیس هم ضروری نیست مگر اینکه هدف خاصی رو دنبال کنیم و در مثال پیوست هم هیچ رابطه ای تعریف نشده، ولی در پست شماره دو تصویر روابطی رو که در واقع در فرم ها استفاده شده، میبینین.

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •