سلام
از دلفی 10.2 استفاده میکنم . autScroll صفحه را فعال کرده ام . در پروژه ای جدا با یک فرم اسکرول کار میکند ولی همان فرم ساده در پروژه اصلی اسکرول فعال نمیشود . مشکل از کجا میتواند باشد که بررسی کنم؟