با سلام کار من طوری هست که باید هر روز باید تعداد زیادی کد ملی وارد نوار جستجوی سایتی کنم که به آن دسترسی قانونی دارم و مواردی را چک کنم می خواستم ماکرویی و یا از طریق چند خط برنامه بتوانم کلیه اطلاعات را در جدول اکسل ذخیره کنم تا مراجعه ام به سایت به حداقل ممکن برسد با تشکر