سلام

مودم میکروتیک کارش چیه؟

و چه تفاوتی با سایر مودم ها داره؟

تشکر