سلام
نمیدونم این سوال رو تو کدوم تاپیک بپرسم
اینجا کسی با روبی کار کرده