1- ندول های تیروئیدی که یکدفعه ای ظاهر می شوند بطور معمول کیسه هایی پر از مایع اند.2-جراح تیروئید ابتدا آن ها را به وسیله سونوگرافی داپلر ارزیابی می کند.3- براساس اینکه سایز ندول در سونوگرافی چقدر است یا اینکه در سونو چگونه به نظر می رسد و یا شانس ابتلا به سرطان پزشک تصمیم می گیرد که آیا آن ندول نیاز به بیوپسی دارد یا خیر.4- گاهی تست های اسکرینینگ ندول های تیروئید معمولاً با سونوگرافی سپس CT شروع می شود و سپس شاید نیاز باشد که بررسی شود آیا ندول شانس سرطانی شدن دارد یا خیر که در آن موقع Fine needle aspiration انجام می گیرد بنابراین هر ندول تیروئید به FNA احتیاج ندارد.6- سونوگرافی و CT کمک می کند تا مشخص شود که ندول پتانسیل سرطانی بودن را دارد یا خیر.