1- بدخیم ترین تومور تیروئید است ولی بسیار نادر است.

2- به صورت تیپیک در مناطق کمبود ید و در زنان مسن دهه 7 و 8 دیده می شود و به ندرت دیده می شود.

3- در این بیماران سابقه توده در گردن وجود دارد که هم اکنون به سرعت بزرگ شده و علائم فشاری در گردن ایجاد کرده است.

4- از ویژگی های تیروئید با کنسر آناپلاستیک می توان به تیروئید بزرگ، سفت و سخت، دردناک اشاره کرد.

5- تشخیص این موضوع با روش FNA انجام می شود.

6- درمان این بیماریبهترین جراح تیروئیداست (به روش ایسمکتومی )

7- برای درمان بهتر توسط بهترین جراح تیروئید، قبل و بعد از عمل کمورادیوتراپی دریافت می کند.

8- این کنسر به خوبی به درمان پاسخ نمی دهد و معمولاً بیماران بعد از 1 الی 2 سال فوت می کنند.